The opening of the new artworks for the KHMessen Artpark 30 april 2022 in Ålvik.

For 2022 four artists were invited to make a new work for the KHMessen artpark.

Artists:

Sjaak Langenberg & Rosé de Beer (the Netherlands)

Reinhard Haverkamp (Germany/Norway)

Wim van den Toorn (the Netherlands/Norway)


Sjaak Langenberg & Rosé de Beer (the Netherlands)
https://www.sjaaklangenberg.nl
https://rosedebeer.nl
Social designers and artist-duo Sjaak Langenberg and Rosé de Beer, conduct solicited and unsolicited research into the ins and outs of communities – social communities and working ones – with a sharp eye for the blind spots that exist as a consequence of habits and routines. In answer to the issues present in a particular community, they develop outlooks and interventions which are estranged from daily routine, yet are, at the same time, ‘obvious solutions’. In doing so they also offer new approaches for all those involved. By placing local politics within a larger societal perspective, and bringing seemingly irreconcilable worlds together, they create scope for new perspectives. Sjaak Langenberg is also active as lecturer and text-writer, and Rosé de Beer as a graphic designer.

“Parkerar i Hardangersaumen”

During their stay as artists in residence at Kunstnarhuset Messen, Dutch artists Sjaak Langenberg and Rosé de Beer developed new public art proposals which responded to national romanticism and tourism in the Hardanger area. They discovered that patterns used in Hardanger embroidery and bunads make ideal parking spaces when they are applied to the surface of the road with road paint.

Kunstnarhuset Messen i Ålvik (Norge) bestilte oss om realisere dette designet som er et permanent kunstverk for

De nederlandske kunstnerne Sjaak Langenberg og Rosé de Beer utviklet nye offentlige kunstforslag som reagerte på nasjonale romantikk og reiseliv i Hardangerområdet. Vi oppdaget at mønstre brukt Hardangerbroderi og folkedrakter (bunader) er ideelle parkeringsplasser når de påføres på vegoverflaten med veimaling. Dette er noen bilder av lage prosess.


Reinhard Haverkamp (Germany/Norway) reinhardhaverkamp.com
Tyskland 1954. Kunstakademi Münster og Berlin, bosatt i Bergen, arbeider i Bergen og Berlin
Statens Kunstnerstipend siden 2004. Utstillinger i Norge, Finland, Danmark, Ungarn, Italia og Tyskland
tallrike arbeider i offentlig rom

«Epleblomstring i Hardanger»

Også naturen kjenner til geometriske former og symmetri.
Men å tvinge naturen inn i solide former byr på utfordringer: De er aldri helt perfekte. Det er likevel overraskende hva som kan skje dersom man bruker naturens materialer på sine egne premisser. Pil og selje oppmuntrer til å utforske og bruke deres unike materialegenskaper; ikke bare for bruksformål, men også for fri lek med former i rommet.

Big Bang”

En visuell eksplosjon av utadstrebende spisse kanter i en tilsynelatende kaotisk sammensetning gir seg til å kjenne som en nøye konstruert selvbærende konstruksjon: tre identiske former er flettet sammen til en tredimensjonal stjerne kun i kontakt med hverandre over spente tau. Det oppstår en balansert funksjonssammenheng der hvert element utfyller sin rolle i et komplekst system av trykk- og strekkrefter.


Wim van den Toorn (the Netherlands/Norway) http://www.wimvandentoorn.com/

Wim van den Toorn (1969) er en kunstner fra Nederland som bor og jobbe i Hardanger, Norge. Han tok sin utdanning på Akademiet for Billed Kunst (AKI) i Enschede. Wim sin medium er maleri men han har utvidet sin arbeid med økologiske uten skulpturer. Før har han fått flere arbeidsstipend fra det Nederlandske Kunstfondet. Nylig har noe av hans malerier blitt kjøpt inn av Bergen Kommune.

Om Harmoni Portalen

Til Messen Kunstpark har Wim bygget et arbeid med tittelen: Harmoni Portalen. Det er basert på en tankegang om hvordan mennesker kan leve i harmoni med andre levende skapninger og landskapet. Det er et arkitektonisk form som gir god plass for andre vesen til å lage sitt hjem. Insekter, sopp, mose, ville blomster osv. Det er også plass for mennesker til å dyrke mat.
Harmoni Portalen foreslår en måte å bygge det er basert på å dele rommet (inkluderende). Arbeidet tilbyr et alternativ visjon til det dyptliggende og ødeleggende syn at vi mennesker står separat fra naturen.
« En plass blir til et hjem når det bære oss i kropp og i sjel» (Robin Wall Kimmerer)