Art house Messen, Ålvik, Norway
Kunstnarhuset Messen, Ålvik, Norge

Visningsrom

Visningsrom er et lite utstillingsområde som ligger ved kunstnarhuset KHMessen, hvor utvalgte kunstnere viser verk.
Utstillingar i Messen Visningsrom i Ålvik i 2021
Ope laurdagar kl. 12 – 17

Visningsrom is an small exhibition space located at the artist residency KHMessen, where selected artists show there works. The exhibitions will be open at Saturdays.

Aktuelt:

Opening: 16. okt 2021 kl. 14:00 – 16:00
Els Geelen / UNDER VATN / Akvarell og C-print

Utstillinga «under vatn» handlar  om plastflsker som eroderer og vert øydelagde, og som øydelegg havet vårt. Studert og fanga i akvarell og maling er ikkje flaska stygg, tvert om er den endra til eit estetisk objekt.


Arkiv

18. sep – 09. okt / Johild Mæland / Maleri
19. juni – 10.juli / Synneva Heradstveit / Akvarell
22. mai – 12. juni / Kwestan Jamal Bawan / Maleri – teikning