Call to participate in Norway’s First Small Talk Festival

On Tuesday May 24th from 18:00 till 21:00 (or later) Ålvik will have the premiere of a new festival dedicated to small talk. The festival will take place at Ålvik’s Open Air Music Chapel (OAMC). The rollable, foldable small talk starters kit that is made by Messen’s resident PJ Bruyniks will be shown there. This is an interactive construction that invites you to talk with each other about all the small things in life. Or big things.
But there is a lot more to this festival in which we call upon you to participate!

There will be an open mic for your short songs, short stories, jokes and other performances. You can sell your own small talk snacks (snikksnakk snacks) like cakes, brownies, pies, local delicacies. You can sell (and buy) small things at the small market. You can play small games, see short movies, anything as long as it is small. School children, parents, workers from the not so small factory all can participate, perform, sell and buy. Anyone can use the stage, the grasslands and the open mic.

Please participate in this unique festival! You can participate with a performance, a song, a snack or anything else.
Contact Bjørn Otto Wallevik (bo.wallevik@kvamnet.no) in Norwegian or PJ Bruyniks (pjbruyniks@gmail.com) in English for more information or to register yourself as participant.
When more is known about the program we will come back with more information.
—————-
Har du litt lyst å væra med på truleg Norges fyrste Småprat Festival ?
Tysdag 24 mai fra18.00 -21.00 på Storhaug er det planlagt ein liten festival. 
Artisten PJ Bruyniks har laga eit “småprat-start-sett” som går på hjul og kan foldast i saman, vil bli vist på festivalen. Det er ein konstruksjon som inviterar til å snakka saman om dei små ting i livet. Eller dei store.

Men det kan være mykje meir på denne festivalen og me håpar du vil være med å delta.Det vil væra ein mikrofon for små songar, korte historier, vitsar med meir.
Du kan selja ditt heimelaga småprat -snacks ( Snikksnakk Snacks) som kaker, brownies, kaker eller andre ting. Du kan selja (og kjøpa) små ting på mini marknad. Du kan spela små spel, sjå korte filmar, berre det har eit lite format.
Skule born, foreldre, unge, eldre, arbeidarar frå den ikkje akkurat vetle fabrikken kan delta med å opptre på scenen, selja og kjøpa. Alle som vil kan bruka scenen og ledig området rund på Storhaug. 
PJ har satt sitt eige namn på Storhaug og kallar det for Ålvik’s Open Air Music Chapel (OAMC). “Ålvik’s utandørs frilufts musikk kapell”

Veldig bra om du vil væra med på denne unike mini-festivalen. Som nemnt kan du delta med å opptre, synga ein song, spela eit lite instrument, noko godt å bita i eller noko anna lite.
Du kan kontakta Bjørn Otto for å ta det på norsk eller direkte med PJ Bruyniks pjbruyniks@gmail.com (på engelsk) for å meir informasjon og for å melda deg på som deltakar.
Nå meir eg kjent med programmet for festivalen kjem me tilbake med informasjon.

 

Call to participate - Flyer