Opning 16. okt 2021. kl. 14:00 – 16:00
Finnisasje 06. nov 2021 kl. 14:00 – 16:00

Utstillinga «under vatn» handlar  om plastflsker som eroderer og vert øydelagde, og som øydelegg havet vårt. Studert og fanga i akvarell og maling er ikkje flaska stygg, tvert om er den endra til eit estetisk objekt.

“Ironisk nok brukes plast til å flaske opp vann, vann som er selve symbolet på renhet. Globalt blir bare 10% av alle plastflasker resirkulert. Hvis en plastflaske havner i naturen, tar det 450 år å forsvinne i miljøet. Det er omtrent 8 generasjoner av menneskeliv. Jeg ble fascinert av flasken jeg fant i Romania da jeg var der på et artistopphold i 2018. Jeg kunne ha funnet den hvor som helst. Jeg kunne ha funnet den i fjæra i Norge. Merkelig nok fører lysspillet i overflatene på plasten til at flasken blir et nesten abstrakt, vakkert og estetisk objekt. Men hva kommuniserer det? Hvordan konfronterer objektet den som ser kunsten når den males? Er det noen som begynner å lure på hvor flasken kommer fra? Hvor lenge har det erodert? Og hva gjør vi videre, individuelt og som samfunn? Prosjektet viser akvareller og bilder av plastflasker og abstrakte landskap med øyer av (mikro) plast i stort format. ”

“Ironically, plastic is used to bottle up water, water that is the very symbol of purity. Globally, only 10% of plastic bottles are recycled. If a plastic bottle ends up in nature, it takes 450 years to disappear in the environment. That is about 8 generations of human life. I was intrigued by the bottle I found in Romania when I was at an artist residency there in 2018. I could have found it anywhere. I could have found it in Norway at the shore. Strangely, when the play of light emerges the surfaces of the plastic, it makes the bottle an almost abstract, beautiful, and aesthetic object. But what does it communicate? How does the object confront the one who sees the art when it is painted? Does anyone start wondering where the bottle comes from? How long it has eroded? And what do we do next, individually and as a society? The project shows watercolors and pictures of plastic bottles and abstract landscapes with islands of (micro) plastic in large format.”